A Fiscalía denuncia unha fraude, estafa e un delito fiscal, inflado de proxectos, facturas falsas na maior constructora de portos de Galicia coa connivencia de Portos Xunta de Galicia


A Fiscalía pidía ata 4 anos de carcel para cada un dos fillos do responsable da empresa OyS Noroeste, e 400 mil euros para cada un dos acusados na principal adjudicataria das obras de Portos de Galicia durante o mandato na Xunta do Partido Popular e adjudicataría da maioría das ampliacións dos portos dependentes de Portos de Galicia sen ningún tipo de licenza e infringiendo a maioría das normativas eurpeas, unha orxía de corrupción sen límites.

Curiosamente a empresa ahora xulgada sigue a día de hoxe adxudicándose a maior parte das obras en ampliacións portuarias que dependen da Xunta de Galicia, entre elas a ampliación do Porto en Caión, da que a Fiscalía Europea solicitou ao Goberno español a apertura de dilixencias de investigación, do que fixo caso omiso encubrindo aos denunciados.

O xuízo pola presunta fraude millonario da principal constructora de obras portuarias de Galicia, OyS Noroeste, que xerou polo menos 1,2 millóns de euros en diñeiro negro mediante unha trama de facturas falsas, comezou hoxe coa petición do Ministerio Fiscal ampliando a acusación por fraude fiscal.

Na súa acusación, a Fiscalía solicita penas de ata 43 anos de cárcere e multas de máis de 100.000 euros para os responsables da firma de Outes, constructora da maioría dos portos deportivos galegos adxudicados por Portos de Galicia, cando o Partido Popular gobernaba na Xunta.

17 persoas figuran como acusados no escrito do fiscal, Juan Antonio Frago, que lles imputa en distintas cantidades ata doce delitos, apropiación indebida, estafa, falsedad documental, alteración de prezos en poxa pública e varios delitos societarios e contra a Facenda Pública.

O principal acusado, imputado en todos os delitos, é Francisco Rodríguez Fernández, máximo responsable de OyS, aínda que os seus catro fillos, tamén están acusados son os propietarios legais da firma, con base no municipio coruñés de Outes.

O fiscal acusa a Francisco Rodríguez de cometer, desde 1995, varios delitos fiscais e societarios co obxectivo de traspasar ilegalmente a OyS os bens doutra empresa, Segundo Rodríguez SL , unha constructora familiar da que Francisco era socio ao 50% xunto ao seu irmán Segundo e que desde 1995 era a principal constructora de obra pública adxudicada por Portos de Galicia.

Segundo o escrito de acusación, Francisco Rodríguez alterou as contas anuais de SR nos exercicios de 1998 a 2007 coa intención de prexudicar á Facenda Pública e ao resto dos socios.

Ademais, o 29 de xuño de 1998, uns meses despois de que os seus fillos fundasen OyS, Francisco Rodríguez traspasou 85 millóns de pesetas desde a conta de SR que tiña co seu irmán a outra da que só el era propietario.

Nos meses seguintes, Francisco Rodríguez captou ilícitamente para OyS e con intención de lucrarse económicamente a 25 dos 68 traballadores de SR, e polo menos 56 vehículos pesados da flota coa que contaba a empresa que el e o seu irmán herdaran do seu pai. Todo iso sen abonar nin un só céntimo a SR, segundo o escrito do fiscal.

O resultado foi que en apenas dous anos SR foise á ruína, ata o punto de que en 1999 pechou. Mentres, OyS Noroeste enriquecíase sospechosamente, desde os 20 millóns de pesetas cos que foi fundada en 1997 ata os 742 que a firma declarou dous anos despois, en 1999. Así o recolleu no seu informe a inspectora de Facenda Mercés Seisdedos, no peritaje fiscal que lle encargou o xulgado de Muros.

Alí foi onde comezou a investigación, a raíz dunha denuncia interposta en 1998 por Segundo Rodríguez contra o seu irmán, ao que acusaba de apropiación indebida e fraude fiscal.

Tras máis de dez anos de dilixencias nas que se demostraron as irregularidades económicas cometidas por OyS, o caso entra na súa última fase.

A trama á que apunta o fiscal que reprocha ao Avogado do Estado a súa falta de acusación concreta estan Hormigones Sierra de Outes, Mancomunado de Hormigones Rías Baixas, Talleres Horta, Felipe Ces SL, Granor, Granitos Xallas, Neumáticos Tino, Granitos Derrocar e Carracedo e SL.

Segundo o fiscal, entre 1998 e 2007, os administradores destas firmas aportaron diversas facturas de suministros a OyS Noroeste, para cadrarlles as contas de face ás súas ulteriores declaracións tributarias, por importes dos seus correspondentes materiais ben inexistentes, ou en cuantías moi superiores ao que realmente forneceuse, todas esas empresas emitiron durante anos facturas falsas para OyS para engordar as súas contas, só nos exercicios de 1998, 1999 e 2000 hai un buraco de 1,2 millóns de euros nunca declarados ante Facenda ou o que é o mesmo han estafdo aos servicos que se pagan para os cidadáns.

A trama de OyS Noroeste comezou fai dez anos, especializouse en obras portuarias, e durante os anos 90 recibiu a maioría das adjudicaciones de obras que sacaba a concurso Portos de Galicia que de forma máis que curiosa levábase todas as adjudicaciones incluídas as ampliacións portuarias por todo o litoral a través de UTE,s para despistar.

O Maxistrado da Sala Segunda de lla Audiencia Provincial a rexeitado a nulidad das actuacións solicitada pola defensa e novas imputacións e ampliación dos delitos por parte do fiscal, pechándose a apertura da vista cun claro presentimento de que a Sala absolverá a todos os acusados por prescripción dos delitos.


A defensa dos acusados nos seus alegatos cargou con dureza contra a Fiscalía acusándoa de facer escritos á medida dos seus fiscais discordanetes coa cualificación dos feitos e en cuxo alegato solicito ao Presidente da Sala, que non se aceptasen os alegatos fiscais en base a que a fiscalía é unha como unidade, e xa había feitos as súas cualificacións que obraban nos autos..
Leer más...

Los colegios profesionales rechazan la norma para la homologación y equivalencia de títulos.Una decena de colegios profesionales han presentado recursos ante el Tribunal Supremo contra dos aspectos del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre: la homologación y la equivalencia de títulos extranjeros a españoles.
Los colegios de ingenieros industriales, aeronáuticos, agrónomos y navales estan cargando contra parte de la norma al no incluir su principal reivindicación: una equiparación rápida y directa de los títulos de ingeniero al nivel europeo EQF-7.
Las reivindicaciones de los colectivos afectados han desembocado en que al menos siete organismos de representación profesional interpusieren recurso ante el Tribunal Supremo contra dos aspectos de la citada norma: la homologación y a la equivalencia de títulos extranjeros a españoles.
DISFERENCIAS ENTRE HOMOLOGACIÓN Y EQUIVALENCIA
El Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, dispone la homologación de un título extranjero a un título universitario español que dé acceso a una profesión regulada en España y, para el resto de supuestos, se establece la posibilidad de obtener la equivalencia a un nivel académico y a la titulación correspondiente a un área y campo específico en los que pueden agruparse los diferentes títulos universitarios.
La razón por la que el Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas (CGITA) decidió presentar recurso fue que la norma, al distinguir entre homologación y equivalencia, reserva la primera a aquellos títulos que dan acceso a profesiones reguladas, y la segunda a los que permiten ejercer una profesión no regulada.
En lo que se refiere a la homologación del título para realizar “la profesión de ingeniero técnico agrícola”, el anexo de la norma (referencias para el procedimiento de homologación) añadió: “en la correspondiente especialidad”. Sin embargo, el grado de ingeniero técnico agricola ya no tiene ninguna especialidad, al ser un título general, mientras el antiguo se dividía en industrias agrarias, hortofruticultura y jardinería, mecanización, y explotaciones agropecuarias, según explica el secretario general del CGITA, Ignacio Hernando.
El agravio se interpreta, según la CGITA, en que esa referencia a la especialidad no afecta al titulado extranjero, pues “le van a homologar su título a uno de grado español, que no distingue entre especialidades”. Sin embargo, podría perjudicar a todos los graduados, “cuando empiecen a llegar a los juzgados impugnaciones relativas a sus atribuciones profesionales”, es decir, a las tareas que pueden desempeñar. Los ingenieros técnicos agrícolas temen que esta referencia justifique una interpretación restrictiva de dichas atribuciones, “equiparándolas a las que tendría una especialidad de la ingeniería técnica”.
¿A QUIEN AFECTA ESTE PROBLEMA?
El posible problema atañe a los ingenieros técnicos de minas (cuyo colegio interpuso otro recurso), obras públicas, telecomunicación, aeronáuticos, forestales, navales, e industriales.
La falta de publicación de las órdenes de homologación han impulsado la presentación de lo correspondientes recursos por  colectivos como geólogos, biólogos, físicos, químicos y psicólogos. Para estas profesiones solo podrá obtenerse, hasta el momento, la equivalencia, y no la homologación.
Según el vicepresidente primero del Consejo General de Psicología (COP), Fernando Chacón: “Quien posea uno de estos títulos obtenido en el extranjero nunca podrá ejercer la profesión, porque, para ello, es preciso estar colegiado, y la condición para darse de alta en un colegio es tener la homologación”.
Igualmente se ha interpuesto recurso por los colegios de ingenieros técnicos de minas, de telecomunicación y la Unión Profesional.
PRINCIPAL DISCREPANCIA CON LA NORMA QUE ORIGINA LOS RECURSO
El primer recurso al Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre fue presentado por el Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, contra su disposición adicional octava - Titulación para el ingreso en las Administraciones Públicas -, en la que se dice textualmente:
“Lo previsto en este real decreto no resulta de aplicación al régimen de titulaciones exigible para el ingreso en las Administraciones Públicas, que se regirá, en todo caso, por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y el resto de su normativa específica que resulte de aplicación.”
De la DA8, se interpreta que la correspondencia entre títulos pre-Bolonia y el marco actual no se aplica al régimen de titulaciones requeridas para entrar a formar parte de los grupos A1 y A2 de la Administración pública. De esta forma, el título exigido para opositar a ambos cuerpos superiores continua siendo el de grado y los ingenieros técnicos, aunque equiparados a este nivel del sistema educativo actual, quedan excluidos.
Siguiendo los mismos argumentos se han presentado recientemente recursos por parte de los ingenieros técnicos agrícolas y la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid.
Leer más...

Así presionaron mandos militares para que no se emitiera el ‘Salvados’ sobre el acoso sexual a la capitán Zaida

El mismo día de la grabación la militar recibió una citación. Los productores se reunieron con el ministro en su despacho. Morenés declinó intervenir al considerarlo “un caso cerrado”

La emisión de ‘Salvados: Zaida’ se produjo meses después de lo previsto. Fue la propia protagonista del documental, la capitana Zaida Cantera, quien solicitó al equipo del programa de Jordi Évole que no se emitiera por las “presiones” que estaba recibiendo de sus mandos. 

Jordi Évole con la capitán Zaida en 'Salvados'.Jordi Évole con la capitán Zaida en 'Salvados'.

LaSexta tenía previsto emitir hace meses el capitulo en el que la ahora comandante del Ejército de Tierra Zaida relataba su situación personal tras denunciar a un teniente coronel que la acosó durante meses. Sin embargo, el espacio se pospuso hasta el pasado domingo.
Fue la propia militar quien solicitó al programa que se pospusiera la emisión, aduciendo que la grabación le había supuesto “presiones” por parte de sus mandos militares. En concreto, según ha podido saber El Confidencial Digital, esas “presiones” comenzaron el mismo día en que las cámaras de Salvados visitaron su domicilio.
Ese día, Zaida recibió en su casa una comunicación escrita del Ejército de Tierra en la que le instaban a personarse en su acuartelamiento de Sevilla en un plazo de tres días, lo que trastocó los planes de grabación previstos inicialmente.
Una vez allí, según el relato de la propia capitán al que ha tenido acceso ECD, se le “amenaza” con que la emisión de dicho programa podría suponer la apertura de un expediente disciplinario, sanción cuyo trámite “va más rápido que los de agresión” tal y como asegura que le trasmitieron sus mandos.
Zaida, que ya había cursado la petición oficial para abandonar el Ejército alegando que su situación era “insostenible”, se pone entonces en contacto con el equipo de producción de ‘Salvados’ para pedir que no se emita -al menos por el momento- el programa. Algo a lo que acceden los productores, que tenían previsto que este capítulo iniciase la temporada.
Las presiones en ningún momento afectan directamente al equipo del programa, sino que “fueron todas a través de Zaida” comentan las fuentes consultadas por ECD. La militar confesó su temor a que un expediente disciplinario dificultase su salida del Ejército.
Reunión con Morenés en el Ministerio
Paralelamente, el equipo del programa gestionó una petición oficial al Ministerio de Defensa y a la Jefatura del Estado Mayor del Ejército para que el espacio contase con la intervención del ministro, Pedro Morenés, y del JEME, Jaime Domínguez Buj.
Según fuentes consultadas por ECD, Defensa no contestó a la petición hasta que tuvo constancia de que el equipo de ‘Salvados’ ya había grabado a la capitana. Fue entonces cuando desde el gabinete del ministro se convocó al equipo de producción a un encuentro en la sede del Ministerio.
Allí mantuvieron una reunión con el ministro y con varias personas de su equipo de colaboradores, en la que se le propuso la opción de participar en el documental. Morenés rechazó el ofrecimiento alegando que se trataba de un “caso cerrado” al estar el teniente coronel ya condenado, y que “no tenía capacidad de acción en cuanto a las presiones posteriores” indican las fuentes consultadas. Les preguntaron "¿Cuando se va a emitir esto?", aunque fuentes próximas al equipo de producción destacan que en ningún momento existieron presiones por parte del Ministerio de cara a su emisión.
El equipo de LaSexta le informó que parte del documental giraba en torno a la postura del ministro en todo este caso –al que la capitán denuncia en el ‘Salvados’ por “no haber movido un dedo”- y que creían conveniente que éste mostrara su opinión, aunque fuera únicamente para trasmitir que se trata de un “caso cerrado”.
Sin embargo, personas de su equipo les trasmitieron a los productores que “el ministro no va a participar”. En cambio, ofrecieron la participación de un representante del Observatorio Militar de Igualdad.
Durante el encuentro, el ministro mostró su pesar por lo acontecido con la capitán Zaida y por el hecho de que este hubiese pedido la salida voluntaria del Ejército. Aseguró que le “constaba” que era una “gran profesional” y que sería una gran pérdida para las Fuerzas Armadas.
Los hechos que se denuncian en el documental relatan el acoso al que fue sometida la capitán Zaida por parte del teniente coronel Isidro José de Lezcano, posteriormente condenado a dos años y diez meses de prisión por abuso de autoridad y trato degradante, así como las presiones que recibió de sus mandos una vez que se conoció la condena en 2012. 
Leer más...

Exención de tasas judiciales para las personas físicas.


La exención de tasas judiciales parece ser ya una realidad, al menos en lo que a personas físicas se refiere.
Comienza el Real Decreto 1/2015 con la más pura palabrería, como tantos otros:
«La economía española lleva ya algunos meses dando signos esperanzadores de recuperación y consolidando un crecimiento económico que, merced a las reformas estructurales llevadas a cabo en los últimos años, está teniendo un efecto beneficioso en el empleo y en la percepción general de la situación que tienen los ciudadanos, las empresas y las diferentes instituciones. Pero ello no debe llevar a olvidar dos cosas: la primera es que la salida de la crisis es ante todo y sobre todo un éxito de la sociedad española en su conjunto, la cual ha dado una vez más muestras de su sobrada capacidad para sobreponerse a situaciones difíciles. La segunda es que todavía existen muchos españoles que siguen padeciendo los efectos de la recesión. Y es misión de los poderes públicos no cejar nunca en el empeño de ofrecer las mejores soluciones posibles a todos los ciudadanos, a través de las oportunas reformas encaminadas al bien común, a la seguridad jurídica y, en definitiva, a la justicia.»

 Exención de tasas judiciales... ¿qué pasa con las empresas?

#exención de tasas judiciales
Exención de tasas judiciales. ¿Por qué no también para las empresas?
Si como dicen «es misión de los poderes públicos no cejar nunca en el empeño de ofrecer las mejores soluciones posibles a todos los ciudadanos, a través de las oportunas reformas encaminadas al bien común, a la seguridad jurídica y, en definitiva, a la justicia», me pregunto si pensaban en eso cuando se sacaron de la manga lo de las tasas judiciales.
Ahora rectifican; rectificar es de sabios, sí, pero ¿no era evidente que esto de las tasas era un abuso? Y hablamos de una medida que no tiene ni dos años. Por otra parte, cuando hablan de bien común... ¿por qué dejan fuera a las empresas? ¿Acaso a los pequeños empresarios no nos afecta la crisis? ¿Hemos de seguir pagando tasas cuando los señores de Hacienda nos levanten un acta incorrecta y tengamos que llegar a tribunales? ¿Por qué?
Nos dicen ahora:
Finalmente, por lo que se refiere al artículo 11 de este real decreto-ley, debe indicarse que, transcurrido un plazo razonable desde la adopción del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, en materia de tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, se ha podido constatar que resulta inaplazable atender a la situación económica desfavorable de un importante número de ciudadanos que, no siendo beneficiarios del derecho de asistencia jurídica gratuita, debe ser objeto de atención en cuanto al impacto que sobre ellos está teniendo el sistema de tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. En este sentido, la conexión entre la situación de necesidad expuesta y las medidas que se adoptan en este real decreto-ley es clara, pues las modificaciones que se introducen conllevan un efecto favorable inmediato dado que la entrada en vigor de esta norma supondrá la exención del pago de la tasa por parte de las personas físicas.
Ramón Cerdá
Leer más...